Pakkeforløb

Pakkeforløb på kræftområdet

Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale om gennemførelse af målsætningen om akut handling og klar besked til kræftpatienter. Af aftalen fremgår, at der inden udgangen af 2008 skal beskrives og indføres pakkeforløb for alle kræftformer. De sundhedsfaglige elementer er det fælles faglige grundlag for pakkeforløbne.

Målet med pakkeforløb er at tilbyde patienterne bedre udredning og behandling for at forkorte forløbet og derigennem forbedre prognosen, forbedre livskvaliteten og mindske utrygheden ved ventetid, hvor man ikke kender årsagen.

(ovenstående fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside)

Pakkeforløb for peniscancer 2012 kan ses her