Database

Den Uroonkologiske Fællesdatabase

 

Den Uro-Onkologiske Fællesdatabase er en landsækkende forsknings- og kvalitetsdatabase for prostata-, nyre-, testis-, blære- og peniscancer.

 

Som klinisk kvalitetsdatabase indeholder den kvantificerbare indikatorer, der med udgangspunkt i det enkelte patientforløb belyser kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser. Således er brugernes registrering af stor betydning mhp. at vurdere, evaluere og forbedre kvaliteten af diagnostik og behandling til patienter med prostata-, nyre-, testis- og peniscancer. De registreringsansvarlige enheder indbefatter urologiske og onkologiske enheder, der diagnosticerer og behandler de omtalte fire sygdomme. Registreringen sker via http://www.uofdatabase.dk/.

 

Organisatorisk og driftsmæssigt fungerer Den Uro-Onkologiske Fællesdatabase som fire selvstændige databaser: Dansk Prostata Cancer database (DaProCadata), Dansk Renal Cancer database (DaRenCadata), Dansk Penis Cancer database (DaPeCadata) og Dansk Testis Cancer database (DaTeCadata).

 

Ønskes der yderligere information om de fire underdatabaser henvises til http://www.rkkp.dk/om-rkkp/de-kliniske-kvalitetsdatabaser/prostata-cancer/