Forskningsprojekter

Peniscancerbehandlingen i Danmark er nu samlet på 2 centre, Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital. Med 45 - 50 patienter om året i Danmark er det oplagt, at et frugtbart samarbejde og gensidig erfaringsudveksling i DAPECA regi er vejen frem. Et mindre retrospektivt studie på 20 års vestdanske patienter har bekræftet viden fra Sverige og England, at peniscancerpatienter henvender sig sent til sundhedssystemet og at vejen fra første henvendelse til behandlingsstart for en betydelig del af patienterne har været lang.

 

Resultatet af denne opgørelse har inspireret til prospektivt at fokusere på patientperspektivet i mødet med sygdommen og sundhedsvæsenet - en studieprotokol er under udarbejdelse.

 

Senest har lokalbehandling af peniscancer været i fokus. En mindre retrospektiv opgørelse understreger vigtigheden af tæt opfølgning og hyppig rebioptering hos patienter, der gennemgår penisbevarende behandling for planocellulært carcinom. Den mest sikre behandling af overfladisk peniscancer er stadig glansektomi/ partiel penektomi.

 

En retrospektiv opgørelse af majoriteten af danske peniscancerpatienter gennem 10 år er under udarbejdelse som et samarbejdsprojekt mellem de to centre.

 

Der planlægges et større videnskabeligt arbejde med fokus på peniscancerpatienters epidemiologi, nye nuklearmedicinske metoder til lymfeknudediagnosticering og patientens sygdomsperspektiv. Protokol er under udfærdigelse.

 

Ambitionerne på længere sigt er at deltage i eller søsætte fælles nordiske eller pan-europæiske protokoller, der muliggør solidt konstruerede studiedesigns til afprøvning af peniscancer behandlingsprotokoller.

 

Peniscancerbehandling er fortsat baseret på spinkel evidens.