Medlemmer

Urologi:

Jakob Kristian Jakobsen - Formand

Henrik Nerstrøm

Kim Predbjørn Krarup

Kasper Ørding Olsen

Peter Sommer

 

Onkologi:

Mads Agerbæk

Peter Meidahl Petersen

 

Patologi:

Birgitte Grønkjær Toft

Søren Høyer