Forskningsprojekter

Nye og igangværende PhD protokoller:


KID-STAGE. PhD studerende Louise Geertsen, OUH

PSMA PET og RCC; PhD studerende Ida Marie Rasmussen . Herlev

Effekt og bivirkninger af immuncheckpointhæmmere i real-life; PhD studerende Mette Sybjerg Jespersen; Herlev

Tumor Immune Microenviroment in Renal Cell Carcinoma: Identification of Prognostic Markers and Design of Targeted Treatments. PhD studerende Mie Wolff Kristensen. AUH

Therapeutic drug monitoring for optimized outcome in patients with metastatic renal cell carcinoma. PhD studerende Jacob Nørgaard Henriksen; Århus Universitets Hospital..

Response evaluation criteria in metastatic renal cell carci-noma: Improved assessment of re-sponse and progression by advanced CT-techniques?. PhD studerende Aska Drljevic-Nielsen; AUH

Prospetive randomiseret undersøgelse

A Prospective Multicenter Trial Comparing Surgery Versus Active Surveillance In Patients With Bosniak 3 Renal Cystic Masses, A NoRenCa And FinnKidney                                          Study.OUH og Roskilde

FASTERCC TRIAL: Folic Acid Supplement versus Placebo for Treating Mucositis adverse events in metastatic renal cell carcinoma patients receiving targeted                                        therapy. A randomized, double-blind trial from the danish renal cancer group (DARENCA-4); (Niels Fristrup er Principal Inves-tigator)

NORDIC-SUN TRIAL: Multicenter Randomized trial of deferred cytoreductive nephrectomy in synchronous metastatic renal cell carcinoma receiving checkpoint                                      inhibitors: a DaRenCa and NoRenCa trial evaluating the impact of surgery versus no surgery. (Niels Fristrup er Principal Investigator) –men

MK6482 (Belzutifan vs Everolimus): Fase 3 studie i 3-4 linje behandling til patienter med lokal eller metastatisk nyrecancer der tidligere er behandlet med PD-1/L1 og                        VEGF-targeteret be-handling. Fortsat åben, men lukker indenfor 2-3 mdr.

MK6482-012. Klinisk fase 3 forsøg med immun- og målrettede kombinationsbehandlinger, som 1. linje behandling af fremskreden nyrekræft (ccRCC): Lenvati-                                         nib+Belzutifan+Pembrolizumab vs Lenvatinib+Pembrolizumab vs Lenvatinib+ CTLA-4 hæmmer + Pembrolizumab. Åben for inklusion i OUH+Herlev.

CONTACT-03. Klinisk fase 3 forsøg i 2.-3 linje behandling af mRCC, som er progredieret på checkpoint-immunterapi: Cabozantinib + Atezolizumab vs. Cabozantinib                              alene. Er netop lukket for inklusion

  

Metastaserende nyrecancer:

 

DARENCA-1 Fase II studie med IL-2/IFNa + bevacizumab vs. IL-2/IFNa
Behandling af metastaserende renalcellecarcinom: Analyse af implementeringen af tyrosinkinase-hæmmere i Danmark. Dansk Renal Cancer gruppe (DARENCA) studie 2.

Fase III studie med Temsirolimus vs. Sorafenib som 2. linie behandling (lukket for inklusion). 
En randomiseret, åben, fase III undersøgelse med Nivolumab (BMS-936558, anti-PD-1 antistof) vs everolimus hos patienter med fremskreden eller metastatisk renalcellecarcinom, der tidligere har modtaget angiogenesehæmmerbehandling - se resume her.

  

Lokaliseret nyrecancer:
Fase III studie af adjuverende behandling med Sunitinib vs placebo efter nefrektomi (lukket for inklusion).

Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase III forsøg til vurdering af effekten  og sikkerheden ved pazopanib som adjuverende behandling hos forsøgspersoner med lokaliseret eller lokalt fremskredent renalcellekarcinom (RCC) efter nefrektomi - se resume her.

Fase III studie (SORCE) af adjuverende behandling med Sorafenib vs placebo efter nefrektomi - læs mere på www.sorce.dk.