Gældende kliniske retningslinjer 

SST retningslinje 2018 - visitation til radikal prostatektomi

3. Epidemiologi

10. Registrering