Styregruppen

Styregruppen i DUCG

DUCG's styregruppemedlemmer og forretningsudvalg:

Urologi

Michael Borre (Formand)

Professor, overlæge, dr. med, ph.d.

Urinvejskirurgisk Afd., AUH

e-mail: borre@clin.au.dk

Formand for DaProCa


 

Jørgen Bjerggaard Jensen  

Professor, Overlæge, dr. med.

Urinvejskirurgisk Afd., AUH

e-mail: joerje@rm.dk

Formand for DaBlaCa


Jakob Jakobsen

1. reservelæge, ph.d. studerende

Urinvejskirurgisk Afd., AUH

e-mail: jkjakobsen@gmail.com

Formand for DaPeca


 

Lars Lund

Professor, Overlæge, dr.med.

Odense Universitetshospital 

e-mail: lars.lund@rsyd.dk

Formand for DaRenCa


 

Onkologi

Lisa Sengeløv

Ledende overlæge, dr.med.

Onkologisk Afdeling R, Herlev Hospital

e-mail: lisa.sengeloev@regionh.dk

Medlem af DaBlaCa 


 

 

Morten Høyer

Professor, overlæge, ph.d.

Onkologisk Afdeling D, AUH

e-mail: morthoey@rm.dk

Medlem af DaProCa


 

Gedske Daugaard

Overlæge, dr. med.

Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

e-mail: gedske.daugaard@rh.regionh.dk

Formand for DaTeCa


 

Patologi

Astrid Petersen

Overlæge

Aalborg Universitetshospital

e-mail: acp@rn.dk

Medlem af DaRenCa


 

Epidemiologi

Mette Nørgaard

Leder af Enhed for Klinisk Kvalitet, overlæge, ph.d.,

Klinisk Epidemiologisk Afdeling, AUH

e-mail: MN@DCE.AU.DK

Medlem af DaRenca


 

Almen Medicin

Søren Barton McNair

Praktiserende læge

Nærum

e-mail: s.b.mcnair@dadlnet.dk

 


 

Molekylærbiologi

Lars Dyrskjøt Andersen

Professsor, ph.d.

Molekylær medicinsk afdeling (MOMA), AUH

e-mail: lars@clin.au.dk

Medlem af DaBlaCa