DUCG

Dansk Urologisk Cancer Gruppe

DUCG (Dansk Urologisk Cancer Gruppe) er en paraplyorganisation for de danske multidisciplinære cancergrupper, som beskæftiger sig med uro-onkologi, hvilket indbefatter kræftsygdomme i urinvejene og de mandlige kønsorganer: nyre, urinblære, prostata, testis og penis. Gruppesammensætningen sikrer således repræsentation af samtlige specialer, som typisk beskæftiger sig med kræftsygdomme i disse organer.

DUCG dækker med andre ord over 5 DMCG’er:

  • DARENCA (Dansk Nyrecancer Gruppe)

  • DABLACA (Dansk Blærecancer Gruppe)

  • DAPROCA (Dansk Prostatacancer Gruppe)

  • DATECA (Dansk Testiscancer Gruppe)

  • DAPECA (Dansk Peniscancer Gruppe) 

Hver af disse cancergrupper varetager bl.a. opdatering af de kliniske retningslinjer og den nationale kliniske database indenfor den specifikke sygdom. Oplysninger herom kan findes under de enkelte arbejdsgrupper på hjemmesiden. Desuden findes opdaterede oplysninger om kommende møder, referater fra tidligere sammenkomster og relevante eksperimentelle behandlingsprotokoller.