Forskningsprojekter

 

 

Metastaserende nyrecancer:

 

DARENCA-1 Fase II studie med IL-2/IFNa + bevacizumab vs. IL-2/IFNa

 

Behandling af metastaserende renalcellecarcinom: Analyse af implementeringen af tyrosinkinase-hæmmere i Danmark. Dansk Renal Cancer gruppe (DARENCA) studie 2.

 

Fase III studie med Temsirolimus vs. Sorafenib som 2. linie behandling (lukket for inklusion). 

 

En randomiseret, åben, fase III undersøgelse med Nivolumab (BMS-936558, anti-PD-1 antistof) vs everolimus hos patienter med fremskreden eller metastatisk renalcellecarcinom, der tidligere har modtaget angiogenesehæmmerbehandling - se resume her.

  

Lokaliseret nyrecancer:

 

Fase III studie af adjuverende behandling med Sunitinib vs placebo efter nefrektomi (lukket for inklusion).

 

Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase III forsøg til vurdering af effekten  og sikkerheden ved pazopanib som adjuverende behandling hos forsøgspersoner med lokaliseret eller lokalt fremskredent renalcellekarcinom (RCC) efter nefrektomi - se resume her.

 

Fase III studie (SORCE) af adjuverende behandling med Sorafenib vs placebo efter nefrektomi - læs mere på www.sorce.dk.