Forskningsprojekter

Nye og igangværende PhD protokoller:

1) PhD studerende Jacob Nørgaard Henriksen. ”Therapeutic drug monitoring for optimized outcome in patients with metastatic renal cell carcinoma”.
(Frede Donskov hovedvejleder)

2) PhD studerende Aska Drljevic-Nielsen “Response evaluation criteria in metastatic renal cell carci-noma: Improved assessment of response and progression by advanced CT-techniques?”.
(Frede Donskov hovedvejleder)

3) PhD studerende Louise Geertsen. KIDSTAGE- Staging of Kidney Cancer using Dual Time PET/CT and other bio-markers
(Lars Lund hovedvejleder)

4) PhD studerende Juan Brignone - New pharmacological treatment with Entresto to pre-serve/improve renal function after ischemic kidney surgery
(Lars Lund hovedvejleder)

5) PhD studerende Louise Aarup Duus - Nephspare Func: Renal functional outcome after nephron sparing treatment of renal cancer
(Lars Lund medvedvejleder)

6) PhD studerende Theresa Junker - Nephspare PRO - Patient reported outcome after nephron spar-ing treatment of small renal tumors
(Lars Lund medvejleder)

7) PhD studerende Ida Marie Rasmussen - Renal Cell Carcinoma in Denmark: Treatment and pa-tient involvement.
(Anne Kirstine Hundahl Møller medvejleder)


8) PhD studerende Mette Syberg Jespersen - Effects and adverse events of immune checkpoint inhibitors in real-life.
(Anne Kirstine Hundahl Møller medvejleder)

 

  

Metastaserende nyrecancer:

 

DARENCA-1 Fase II studie med IL-2/IFNa + bevacizumab vs. IL-2/IFNa

 

Behandling af metastaserende renalcellecarcinom: Analyse af implementeringen af tyrosinkinase-hæmmere i Danmark. Dansk Renal Cancer gruppe (DARENCA) studie 2.

 

Fase III studie med Temsirolimus vs. Sorafenib som 2. linie behandling (lukket for inklusion). 

 

En randomiseret, åben, fase III undersøgelse med Nivolumab (BMS-936558, anti-PD-1 antistof) vs everolimus hos patienter med fremskreden eller metastatisk renalcellecarcinom, der tidligere har modtaget angiogenesehæmmerbehandling - se resume her.

  

Lokaliseret nyrecancer:

 

Fase III studie af adjuverende behandling med Sunitinib vs placebo efter nefrektomi (lukket for inklusion).

 

Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase III forsøg til vurdering af effekten  og sikkerheden ved pazopanib som adjuverende behandling hos forsøgspersoner med lokaliseret eller lokalt fremskredent renalcellekarcinom (RCC) efter nefrektomi - se resume her.

 

Fase III studie (SORCE) af adjuverende behandling med Sorafenib vs placebo efter nefrektomi - læs mere på www.sorce.dk.