Administration

Den daglige drift af hjemmesiden varetages af webmaster og sekretær for DUCG, Rikke Nan Valdemarsen, ansat på Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard.

 

Spørgsmål om hjemmesiden, forslag til forbedringer samt oplysninger om emner, man mener bør lægges ud på hjemmesiden, kan sendes til webmaster for DUCG. Der kan være tale om kurser, møder, gode artikler o.s.v indenfor det uro-onkologiske område.