KRIS

 

KRIS (Koordineringsrådet for ibrug-tagning af sygehusmedicin) skal koordinere ibrugtagning af ny sygehusmedicin, herunder især kræftmedicin, på tværs af regioner og sygehuse.

Regionerne har det overordnede ansvar for at sikre ensartet kvalitet på tværs af regionerne herunder at indføre ny godkendt kræftmedicin og andre former for sygehusmedicin.

 

I den forbindelse har regionerne nedsat KRIS, som på baggrund af ansøgninger fra regionerne, de videnskabelige selskaber og de Danske Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG’er) om national ibrugtagning af godkendt kræftmedicin, skal tage stilling til, hvorvidt ny godkendt medicin og nye godkendte indikationsudvidelser skal ibrugtages som standardbehandling - det vil sige beslutte om medicinen bør være umiddelbart tilgængelig på de behandlende sygehusafdelinger.

 

Såfremt regionerne i særlige tilfælde ønsker, at KRIS forholder sig til andre typer af medicin, skal KRIS koordinere ibrugtagningen af den pågældende medicin.

 


 

Brev vedr. ibrugtagning af Zytiga april 2013

 

Brev vedr. ibrugtagning af Xtandi september 2013

 

Svarbrev vedr. Xtandi fra Michael Borre, Formand for DAPROCA september 2013