Årsberetninger

Hvert år udkommer DAPROCAdata med en årsrapport for prostatacancerområdet. Rapporterne kan ses her:

 

Årsrapporten for 2017

 

Årsrapporten for 2014

 

Årsrapporten for 2013 

 

Årsrapporten for 2012 

 

Årsrapporten for 2011 

 

Årsrapporten for 2010